Logo
BIP

Regulamin konkursu ekologicznego

dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Prudnik z zakresu właściwego segregowania odpadów komunalnych.

Obraz:

Obraz:

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Informacje organizacyjne

Regulamin kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich chętnych zainteresowanych wsparciem uczniów w udziale w konkursie.

Organizatorem konkursu jest firma Atmoterm SA realizująca zlecenie gminy Prudnik w ramach projektu pn. „Organizacja działań informacyjno- edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Prudnik”. 

 

2. Cele konkursu:

 • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
 • zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania,
 • ugruntowanie i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu właściwego segregowania odpadów komunalnych,
 • promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystania odpadów,
 • nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów w Gminie Prudnik,
 • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego ,
 • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionej manualnie,
 • upowszechnianie inicjatyw twórczych.

 

3. Tematyka konkursu

a. Główne hasło konkursu brzmi: „Czysta Gmina Prudnik- właściwe segregowanie odpadów komunalnych”.

b. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwego segregowania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Prudnik, a także ukazywać jak przez nasze postępowanie wpływamy na środowisko.

 

4. Kategorie konkursowe:

a. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz  młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Prudnik w wieku od 3-16 lat. Uczestnicy konkursu podzieleni są na następujące kategorie:

 • Kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 • Kategoria II – uczniowie z klas I-III szkół podstawowych,
 • Kategoria III – uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych,
 • Kategoria IV – uczniowie ze szkół gimnazjalnych.

b. W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody za 1, 2 i 3 miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

 

5. Zasady konkursu i  techniki prac:

 • Kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych- kategoria plastyczno-techniczna. Wykonanie POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW. Pojemniki wykonane z butelki PET, o objętości  1,5 l, złączonych oraz ozdobionych plastycznie techniką dowolną. Zadanie zawiera potrzebę zapoznania się z bohaterami prudnickiej legendy „Studnia szczęścia”. Dziecko powinno wybrać, kto będzie mu pomagał w segregacji odpadów: Wiewióra czy Wawrzek. Należy tak ozdobić każdą z czterech butelek (odpowiednio do odpadów szklanych, tworzyw sztucznych i metali, papieru i odpadów biodegradowalnych), aby nawiązywały do kolorystyki  pojemników przeznaczonych do segregacji powyższych odpadów i przedstawiały ową postać (np. 4 butelki przedstawiające Wiewiórę lub Wawrzka w czterech odsłonach kolorystycznych- z zastrzeżeniem iż wszystkie 4 butelki mają przedstawiać tę samą postać). Materiały: butelka PET o objętości 1,5 l po napojach niesłodzonych ozdobiona surowcami wtórnymi tj. m.in. gazeta, ulotki, ścinki materiałów, nakrętki, korki, inne materiały stanowiące odpad.
 • Kategoria II – uczniowie z klas I-III szkół podstawowych- kategoria plastyczno-techniczna- wykonana w technice wydzieranki-wyklejanki OBRAZU z wykorzystaniem kolorowych stron z gazet.  Praca o formacie A3 powinna przedstawiać segregacje odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Prudnik.
 • Kategoria III – uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych- kategoria plastyczno-techniczna 3 PLAKATY ukazujące regulamin segregacji odpadów (odpowiednio  odpadów szklanych, tworzyw sztucznych i metali, papieru) w szkołach. Plakaty finalnie powinny przedstawiać postawy ekologiczne w szkole związane  z prawidłową segregacją trzech rodzajów w.w. odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Prudnik. Wykonane w dowolnej technice plastycznej (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki i in.) z wykorzystaniem surowców wtórnych. Pracę należy wykonać na papierze typu brystol o  formacie min. A3 (29,7x42 cm). Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania. Plakaty zostaną wywieszone w szkołach przy pojemnikach na odpady komunalne.
 • Kategoria IV – uczniowie ze szkół gimnazjalnych- Kategoria techniczno-informatyczna – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA zawierająca co najmniej 10 slajdów, wysłana na adres e-mail  w zakresie idealnego zorganizowania segregacji odpadów w szkole według zasad segregowania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Prudnik.

 

6. Warunki konkursu

a. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli publicznych oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zgłoszonych do projektu z terenu gminy Prudnik,

b. Do konkursu przystąpić mogą także uczniowie, którzy nie brali udziału w prelekcjach,

c. Ilość uczniów z jednej szkoły jest nielimitowana,

d. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

e. Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana.

f. Prace plastyczne należy sfotografować i przesłać w formie jednego zdjęcia na adres e-mail .

Treść e-mail musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko, wiek autora, klasa,
 • Adres, nazwę i numer szkoły,
 • Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została przygotowana praca lub informację, że praca została wykonana samodzielnie.

Powyższe dane należy zawrzeć w treści e-mail także wraz z przesłaną prezentacją w kategorii IV.

W tytule wiadomości należy wpisać KONKURS KATEGORIA ….

 

7. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

a. W Kategorii I oceny dokonają internauci poprzez głosowanie, które odbędzie się od 19-25 listopada na stronie internetowej gminy Prudnik.

b. Oceny prac oraz wyłonienie laureatów w kategoriach II-IV dokona Jury powołane przez Organizatora,

c. Decyzje Jury są niepodważalne,

d. Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:

- jakość wykonania,

- zgodność wykonania z założeniami konkursu,

- wkład pracy,

- merytoryczną poprawność przesłania,

e. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody:

 • Kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych: zestaw pasteli olejowych, zestaw masy plastycznej do modelowania wraz z akcesoriami do formowania kształtów, kask ochronnego do jazdy na rowerze
 • Kategoria II – uczniowie z klas I-III szkół podstawowych: rolki, hulajnoga, nauszne słuchawki)
 • Kategoria III – uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych: powerbank, krokomierz, nauszne słuchawki
 • Kategoria IV – uczniowie ze szkół gimnazjalnych: powerbank, krokomierz, nauszne słuchawki

f. Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie przekazana telefonicznie do sekretariatów szkół.

 

8.Terminy:

 1. Prace w kategoriach I,II,III w formie fotografii dzieła oraz w kategorii IV w formacie ppt, pptx, lub pdf należy przesłać na adres e-mail prudnik@atmoterm.pl
 2. Prace powinny być przesłane do 16.11.2018r.
 3. Prace przesłane po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

9. Informacje dodatkowe:

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

Autor: Ewelina Gromek, dodano: Piątek, 26 października 2018r. godz.:11:37.

Powrót do wyboru aktualności

Zapisz swój e-mail do darmowego newslettera

Raz w tygodniu, wyślemy do Ciebie informację o nadchodzących wydarzeniach


Zapisz się

Opis usługi znajdziesz w naszym regulaminie.

Nasi partnerzy

Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb